แป้นพิมพ์ของ Google APK

แป้นพิมพ์ของ Google APK android

Google Inc.

Ad
( 0 )
Verizon:
ขนาด:

คำอธิบาย

แป้นพิมพ์ของ Google ช่วยให้พิมพ์ได้เร็วและง่ายด้วยท่าทางสัมผัสและเสียงพูด เลื่อนผ่านตัวอักษรด้วยการป้อนข้อมูลด้วยท่าทาง เพียงยกนิ้วขึ้นเมื่อพิมพ์คำเสร็จและป้อนด้วยท่าทางอีกครั้งโดยไม่ต้องเว้นวรรค เขียนข้อความได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการพิมพ์ด้วยเสียง เมื่อคุณไม่สามารถหาคำที่เหมาะสมได้ก็สามารถแสดงอารมณ์ผ่านอีโมจิที่มีอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ Android ทั้งหมดของคุณ

คุณลักษณะหลัก:
• การป้อนข้อมูลด้วยท่าทาง: เลื่อนนิ้วไปตามตัวอักษรทีละตัว พิมพ์คำได้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเลื่อนนิ้วไปถึงตัวอักษรสุดท้าย มีประโยชน์มากเมื่อต้องป้อนคำยาวๆ
• พิมพ์ด้วยเสียง: แตะไมโครโฟนเพื่อให้ระบบพิมพ์ข้อความตามเสียงพูด
• การแนะนำคำที่สมบูรณ์ การแก้ไขอัตโนมัติ และการคาดคะเนคำถัดไป
• อีโมจิ: กด Enter ค้างเพื่อเพิ่มอีโมจิในแอปใดก็ได้ (Android 4.4+)
• เรียนรู้ขณะพิมพ์: ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำไปในพจนานุกรมส่วนตัวด้วยตนเอง เพียงพิมพ์คำนั้น 1 ครั้ง คุณก็สามารถป้อนคำนั้นด้วยท่าทางหรือค้นหาคำนั้นในการแนะนำครั้งถัดไปได้
• ซิงค์ประวัติผู้ใช้ของคุณในอุปกรณ์ต่างๆ และปรับปรุงการแนะนำ เมื่อต้องการเปิดการซิงค์แป้นพิมพ์ ให้ไปที่:
• การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล > แป้นพิมพ์ของ Google > บัญชีและความเป็นส่วนตัว > การซิงค์แป้นพิมพ์ของ Google

การป้อนข้อมูลด้วยท่าทางและการแนะนำคำรองรับภาษา:
กรีก โครเอเชีย เช็ก เซอร์เบียร์ ดัตช์ เดนมาร์ก ตุรกี นอร์เวย์ โปรตุเกส (บราซิลและโปรดตุเกส) โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี (เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์) รัสเซีย โรมาเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย สเปน สโลวีเนีย สวีเดน อังกฤษ อิตาลี ฮิบรู

รูปแบบแป้นพิมพ์เพิ่มเติม:
กันนาดา กาลิเซีย (สเปน) เขมร (กัมพูชา) คาซัค คาตาลัน คีร์กีซ จอร์เจีย ซูลู เซอร์เบียร์ (Latinica) ตากาล็อก เตลูกู ทมิฬ (อินเดียและสิงคโปร์) ไทย เนปาล บัลแกเรีย บัลแกเรีย (BDS) บาสก์ (สเปน) เบงกาลี (บังกลาเทศ) เบงกาลี (อินเดีย) เบลารุส เปอร์เซีย มลายู มองโกเลีย มาซิโดเนีย มาลาฐี มาลายาลัม ยูเครน ลาว เวียดนาม สโลวัก สวาฮิลี อาเซอร์ไบจัน อาร์เมเนีย อาหรับ อินโดนีเซีย อุซเบก เอสโตเนีย เอสเปอรันโต แอฟริคานส์ ไอซ์แลนดิก ฮังการี ฮินดู(*)

• สำหรับผู้ใช้ภาษาฮินดู Google เสนอการป้อนข้อมูลภาษาฮินดูของ Google ใน Play สโตร์ พร้อมด้วยภาษาอังกฤษผสมกับฮินดูและรองรับการถอดเสียงด้วย

...มากกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ใบอนุญาต

  ฟรี
 • ระบบปฏิบัติการ

  4.0 และสูงกว่า
 • ภาษา

  ไทย
 • ผู้แต่ง

  Google Inc.
 • ดาวน์โหลด

  500000000
 • วันที่

  25 กุมภาพันธ์ 2559